HR>

Overzicht

Blad2
Blad4


Stichting Oude Groninger Vermaningen

Financieel verslag

Fiscaal nummer: 822740473

Blad 1: Blad2
Financieel verslag over 2019IN
Jaar 2018 Jaar 2019
UIT

Jaar 2018 Jaar 2019
huurpastorie
€ 9.360,00 € 9.360,00
verzekering

€ 163,94 € 1.899,07
rente
€ 0,16 € 0,16
brandblussers

€ 384,78 € 78,77
collecte DG-Haren
€ 103,54 € 147,01
bankkosten

€ 126,00 € 126,50

Gem belasting

€ 872,65 € 1.029,14
subsidies
€ 5.170,00 € 1.000,00
waterschap


€ 139,87€ 5.170,00
waterbedrijf

€ 213,11
st K.P.Boon
€ 8.000,00

energiewacht

€ 161,60 € 135,48
Nam
€ 1.500,00

orgelstemmen + rapport HdVries
€ 848,69 € 2.664,03
Donatus restitutie
€ 163,94

installateurrestitutie raam
€ 161,22

monumentenwacht

€ 40,00 € 3.465,55
huur kerk

€ 75,00
Groen-onderhoud
goten schonen
architektKouwen


€ 2.420,00

schilder
Riool-reparatie

€ 5.406,11

nieuwe kachels

€ 10.885,00

boiler pastorie

€ 2.359,50

Radiatorkranen-pastorie

€ 419,87

slot buitendeur consistorie

€ 157,30

Belastingkantoor Waterschap2019


€ 171,14

onderhoudkerk AvdMeer


€ 129,79

DGSap-traplift-energiewachtafkoop


€ 687,29

pianostemmen


€ 70,00

vDeldenbouw


€ 177,87


IN
€ 24.458,86 € 15.752,17

UIT
€ 22.038,55 € 13.194,50IN
€ 15.752,17


UIT
€ 13.194,50-


pos saldo
€ 2.557,67


Blad 2: Blad4
Begroting 2020


Vaste lasten UIT 2019 Uit 2020
Vaste inkomsten
IN

verzekering
€ 2.660,80 € 2.526,81

brandblussers
€ 384,78 € 384,78
huurpastorie 12-maanden € 9.360,00

bankkosten
€ 126,00 € 126,50
rente
€ 0,16

Gem belasting
€ 872,65 € 1.029,14

waterschap
€ 139,87 € 171,14
Totaalvast IN
€ 9.360,16

energiewacht 12 x =10,85 € 141,26 € 141,26

orgelstemmen
€ 1.000,00 € 1.000,00
Huurpastorie
€ 9.360,16

installateurlaatste batch 2019
€ 5.170,00
totaal toegz
monumentenwacht
€ 500,00 € 464,20
1e batch 2020
€ 7.929,00 (aanvang rijk) € 52.849,00
Groen-onderhoud1e batch prov
€ 38.591,00 (aanvangprov) € 96.470,00
Water-bedrijf
€ 213,11 € 229,29

Rioolontstoppen
Onvoorzien
UitgavenVast € 6.073,12-

Totaal UIT vaste lasten € 6.038,47 € 6.073,12

Totaal-IN € 54.977,04
Toegezegde subsidies:

Rijk
€ 44.920,00 toek rijk


provincie
€ 57.879,00 toek prov


Klugkistfonds
€ 45.000,00Totaal Toegezegde subsidies:€ 147.799,00€ 54.977,04
€ 147.799,00


restauratie budget
€ 202.776,04 € 202.776,04

Bijdrage ADS fondsen
€ 50.080,60 € 50.080,60

TOTAAL

€ 252.856,64