Stichting Oude Groninger Vermaningen
Hoofdstraat 53
Noordbroek

Fiscaal nummer: 822740473

Financiëel verslag 2022 SOGV

IN UIT
Huur € 5.441,31 verzekering € 3.287,21
Verhuur € 2.715,00 brandblussers € 87,36
bankkosten € 176,23
subsidies € 27.927,00    Gem belasting 1.768,56
diversen € 445,00 waterschap € 195,65
Dg Westerkwartier kruispost € 1.194,25 waterbedrijf € 85,36
3 kerken kruispost € 1.914,54 groenonderhoud € 270,00
orgelstemmen € 1.374,45
monumentenwacht € 3.366,16
KPN € 540,70
schilderwerk € 23.066,49
bouwleges € 1.880,45
Diversen-onk € 1.156,82
notaris € 844,20
TCGI-instal € 4.408,43
Smid-b&g € 287,94
Dg Sappemeer3K € 450,00
Totaal-in € 39.637,10 Totaal-uit € 43.246,01
Negatief saldo€--3.608,91
Totaal € 43.246,01Totaal-uit € 43.246,01