Stichting Oude Groninger Vermaningen
Scheperweg 32
9751 RR Haren

Financieel verslag

Fiscaal nummer: 822740473

Blad 1Financieel verslag over 2018


STICHTING OUDE GRONINGER VERMANINGEN
IN Jaar 2017 Jaar 2018
UIT
Jaar 2017 Jaar 2018
huurpastorie € 9.360,00 € 9.360,00
verzekering
€ 3.391,70 € 163,94
rente € 22,67 € 0,16
brandblussers
€ 73,87 € 384,78
collecte DG-Haren € 157,15 € 103,54
bankkosten
€ 124,80 € 126,00
Gem belasting
€ 681,29 € 872,65
subsidies € 10.000,00 € 5.170,00
waterschap
€ 144,59

€ 2.500,00

waterbedrijf
€ 400,68 € 213,11
st K.P.Boon
€ 8.000,00
energiewacht
€ 460,92 € 161,60
Nam
€ 1.500,00
orgelstemmen + rep. tongwerk € 1.356,89 € 848,69
Donatus restitutie
€ 163,94
installateur


restitutie raam
€ 161,22
monumentenwacht
€ 40,00 € 40,00
Groen-onderhoud
€ 118,10
goten schonen
€ 249,87
glasschade

€ 211,22
schilder
€ 3.389,21
Riool-reparatie

€ 5.406,11
nieuwe kachels

€ 10.885,00
boiler pastorie

€ 2.359,50
Radiatorkranen-pastorie

€ 419,87
slot buitendeur consistorie

€ 157,30
IN € 22.039,82 € 24.458,86

UIT € 10.431,92 € 22.249,77

IN € 24.458,86

UIT € 22.249,77-

pos saldo € 2.209,09

Blad 2Begroting 2019


Vaste lasten
UIT 2019

Vaste inkomsten
IN
verzekering

€ 2.660,80
brandblussers

€ 384,78

huurpastorie 12-maanden € 9.360,00
bankkosten

€ 126,00

rente
€ 0,16
Gem belasting

€ 872,65
waterschap

€ 139,87

Totaal IN

energiewacht 12 x =10,85
€ 141,26
orgelstemmen

€ 1.000,00
installateurmonumentenwacht

€ 500,00
Groen-onderhoudWater-bedrijf

€ 213,11Vaste lasten
€ 6.038,47

Totaal IN
€ 9.360,16

vaste lasten
Vaste inkomsten
€ 9.360,16
Onderhoud planning
zie verslag monumentenwacht


Toegezegde subsidies

plan monumentenwacht

€ 163.277,00

monumentenfonds orgel
€ 5.170,00
Eigen bijdrage

€ 58.200,00

Plannen architekt Kouwen
exterieur
€ 106.343,00
zie monumentenwachtBordes-trap-invaliden
€ 7.936,00
noodzakelijkkerkzaal
€ 149.584,00
Podium +?

€ 14.530,16

sanitair
€ 17.354,00

kerkeraadskamer
€ 47.277,00
niet gepland

€ 328.494,00