Jaarverslag Stichting Oude Groninger Vermaningen 2020

1 juni 2021

Zoals u allen ervaren heeft hebben de activiteiten en de vieringen van de Doopsgezinde Gemeente in Sappemeer een even stil gelegen..vanwege Covid. De contacten verliepen digitaal of via papieren huisdiensten en een aantal keren zijn we samen gekomen o.a. voor een uitvaart in de kerk en de herdenkingsdienst op 6 december.

Op 23 februari 2020 hebben we nog een driekerken concert gegeven waar burgemeester Adriaan Hoogendoorn op het orgel speelde . De kerkzaal was bomvol en de vele bezoekrs hebben genoten van het orgelconcert.

Sinds 2011 wordt de kerk beheerd door de Stichting Oude Groninger Vermaningen die zich ten doel stelt om het Rijksmonument en het Doperserfgoed te onderhouden en de kerk multifunctioneel inzetbaar te maken voor niet alleen kerkvieringen maar ook orgelconcerten, lezingen en theatervoorstellingen voor kinderen en volwassenen te gaan organiseren. Alsmede de verhuur van de kerkzaal en de bovenzaal. Inmiddels hebben we overleg met de Historische Vereniging die de bovenzaal graag wil gebruiken om het archief op te slaan en vergaderingen te gaan houden.

Het stichtingsbestuur is gedurende deze periode gestart met de restauratie van de kerk. Met subsidie van het rijk en de provincie en subsidiegevers en de hulp van vrijwilligers konden we aan de slag. Als eerste is het Lohman-van Oeckelenorgel gerestaureerd. De vloerbedekking in de kerk werd eruit getrokken en spijkervrij gemaakt. Vervolgens zijn in de kerk de muren en de gewelven hersteld en werden de tot nu toe witte zuilen okerkleurig geverfd. Om meer ruimte te maken zijn van het grote bankenblok aan de voorzijde twee banken verwijderd en aan de achterkant een bank. Verder zijn de banken opnieuw geverfd en werd het sanitair aangepast waaronder een rolstoelvriendelijk toilet. De bovenzaal en trap en hal werden voorzien van nieuwe vloerbedekking. Om het gebouw voor meerdere doeleinden te gaan gebruiken zoals Mennomaaltijden werd er in de bovenzaal een nieuwe keuken geplaatst.

In kader van duurzaamheid werd de kerkzaal onder de vloer geisoleerd. En in het nieuwe denken hoort ook een eigentijdse aanpassing voor licht en geluid en dit is inmiddels gerealiseerd; achter in de kerk staat een bedieningspaneel om de klanken van muziek en zang nog mooier te laten klinken.

Na deze opsomming van activiteiten in het jaar 2020 blijft er een grote wens over die nog niet vervuld is; n.l de oprit van de openbare weg naar de kerk . Het is voor personen met een rolstoel niet mogelijk de kerk te gaan bezoeken, deze belemmering willen we graag wegnemen door een rolstoelvriendelijk ingang te realiseren. Via een aantal subsidiegevers Prins Bernard Cultuurfonds ANWB fonds en stichting Klugkist hebben we inmiddels een bijdrage ontvangen maar dit is nog niet voldoende om ons plan uit gaan voeren.

Biotoop
De pastorietuin is nog steeds een mooie tuin. Voor de pastorie ligt de voormalige vijver, er groeit nu gras in een zacht aflopende kuil, die in het voorjaar volstaat met paarse krokussen waartussen grote pollen dubbele sneeuwklokjes. Naast de kerk staat een bijna 200 jarige beuk. Achter de pastorie ligt Wijngaard de Croonhoven, sinds 2005 verbouwt Jan Wehrmeyer hier druiven. En afgelopen jaar heeft de Wijngaardier achter onderin de kerk een wijnkelder gerealiseerd. Deze ruimte is geschikt om het wijnproces te bekijken en te beleven. Wijngaard de Croonhoven wordt beschreven in het boek 12 keer wijnweekendje weg in NL.
In het jaar 2020 tijdens de restauratie hebben we gedroomd over een AIRBNB achter in de kerk. De tekeningen zijn klaar ,we wachten het gemeentebeleid af of we vergunning krijgen voor het realiseren van deze droom. Het zou een mooie herbestemming zijn van een deel van het kerkgebouw.

A.v.d Meer-Kooiker
( voorzitter )